در ساعت مناسب پست بگذارید
04
فوریه

در ساعات مناسب پست بگذاريد

در ساعت مناسب پست بگذارید

آیا میدانید ساعت مناسب پست گذاشتن در اینستاگرام چه ساعاتی است ؟؟

البته در هر ساعتي از روز کاربراني هستند که مشغول کار با گوشي و اينستاگرام هستند

اما مسلما گذاشتن پست در ساعات فراغت مردم

مثلا بين 13 تا 15 ظهر و 20 تا 22 شب شانس بيشتر ديده شما را بالاتر ميبرد.

 

در مورد تاثیر کامنت گذاشتن و لایک کردن اطلاعات دارید ؟ اگر ندارید از صفحه زیر بازدید نمایید:

تاثیر کامنت گذاشتن و لایک کردن